Postup transplantace vlasů

Image

Transplantace vlasů a její postup

Transplantace vlasů je pro operatéra složitý proces, pro pacienta však zákrok není výrazně diskomfortní.

Transplantace vlasů má tři fáze:

  • předtransplantační fáze
  • samotná transplantace vlasů
  • post-transplantační fáze

Předtransplantační fáze

Před samotnou transplantací vlasů je nutné provést osobní konzultaci. Během nich získá pacient nejen názor specialisty, ale zejména doporučený postup řešení určené speciálně pouze jemu konkrétně. Samozřejmě se lékaři snaží dosáhnout určité shody s pacientovým přáním a představami.

Samotná transplantace vlasů

Samotná transplantace vlasů sestává ze tří fází: 

  • odebrání kožního štěpu
  • rozdělení kožního štěpu
  • přenesení kožního štěpu

Odebrání kožního štěpu

Fáze odebrání kožního štěpu spočívá ve vyjmutí štěpu s kvalitním porostem vlasů z týlní oblasti. Jeho velikost je odlišná, záleží také na použité metodě transplantace vlasů. Při metodě FUT dojde k vyjmutí proužku o velikosti v průměru 2,5 cm x 10cm.

Rozdělení kožního štěpu

V druhé fázi transplantace vlasů je hlavním cílem rozdělit kožní štěpy na menší části tzv. mikroštěpy o obsahu 1-3 vlasových kořínků. Mikroštěpy nám přinesou ten efekt, že transplantace vlasů pak vypadá přirozeněji.

Přenesení kožního štěpu

Poslední fáze transplantace vlasů spočívá v přenesení kožního štěpu do holého místa. Vlasové štěpy se vsazují do dírek pomocí mikropinzety. V tomto místě nadále rostou a chovají se jako vlasy přirozeně narostlé.

Post-transplantační fáze

Po samotné transplantaci vlasů klient může odejít domů, anebo zůstává přes noc na naší klinice. Doba hojení jizvy v zadní části hlavy je cca 14 dní, vlasy plnohodnotně rostou cca po 4 - 5 týdnech. První dny musí být pacienti opatrní, aby si transplantované vlasy "nevyrazili". Je dobré se v prvním týdnu vyhnout kontaktním sportům a všem podobným aktivitám. Více informací Vám rádi podáme při osobní konzultaci.

Spojte se s námi

Zeptejte se nás, jak Vám můžeme pomoci.
Za zeptání u nás nic nedáte :)
Zeptejte se nás

Zeptejte se nás na svůj
vlasový problém

Je to nejrychlejší cesta k Vaší spokojenosti s vlasy.