Metody transplantace vlasů

Image

Metody transplantace vlasů

Metody transplantace vlasů se vyvíjejí od 50. let, kdy dr. Orentreich poprvé úspěšně vyzkoušel přesazení vlasového folikulu na holé místo. Tento úspěch pak v USA přinesl rozmach vlasových transplantací, které však v počátcích neměly valné výsledky.

Příčinou chabých výsledků byla neznalost anatomie a funkce vlasových folikulů. V procesu vyjmutí vlasového folikulu a jeho přenesení docházelo často k poškození folikulu, který pak nebyl schopen produkovat zdravý vlas. Lékaři také často chybovali ve volbě velikosti vlasového štěpu.
V posledních třiceti letech byl však učiněn obrovský pokrok a špičková světová pracoviště zdokonalila proces odběru a transplantace vlasového štěpu tak, že došlo k minimalizaci narušení vlasových folikulů a výsledky transplantací byly opravdu skvělé.

V průběhu času vykrystalizovaly 2 metody, které se liší způsobem odběru štěpu:

a) metoda stripu (rovněž zvaná FUT)

b) metoda FUE

Metoda STRIPU (FUT)

Metoda stripu, kterou používá INTER CLINIC a cca 90% špičkových světových vlasových klinik (typicky ve Spojených státech amerických), spočívá v odběru vlasových štěpů z proužku kůže v oblasti týla. Po odběru vlasových štěpů vzniká jemná horizontální jizva, která je prakticky neviditelná, nosí-li klient vlasy delší než 5 mm. Základní výhodou této metody oproti FUE je ta, že štěpy jsou odebrány šetrně bez poškození a následně děleny na mikroštěpy pod mikroskopem. Vlasové folikuly tedy nejsou odběrem nijak poškozeny.  Při této metodě je možné transplantovat až 1600 vlasových štěpů, tedy cca 3500 - 4000 vlasů. Metoda stripu může být snadno opakována, neboť nedochází k rozsáhlému zjizvení  v oblasti týla.

Metoda FUE

Metoda FUE je spíše marketingovým nástrojem než skutečně fungující metodou vlasové transplantace. Svědčí o tom část našich klientů, kteří k nám přicházejí s žádostí o korekci nepovedené transplantace metodou FUE na jiném pracovišti (typicky blízkovýchodní země mimo EU). Metoda FUE spočívá v odebrání mikroštěpů chirurgickým nástrojem přímo z hlavy, jde o jakési „vyzobávání“. Protože však při takovém odběru „přímo z hlavy“ těžko můžeme odhadnout sklon vlasových folikulů, často při tomto odběru dochází k poškození folikulů, které buď odumřou zcela, anebo produkují nekvalitní vlas. Ztráta vlasových folikulů u metody FUE se v odborné literatuře odhaduje na 30%. 

Metoda FUE láká potenciální klienty tím, že nevzniká horizontální jizva. Bohužel málokterý z těchto zájemců si je vědom, že mu po odběru jednotlivých štěpů zůstane tzv. „zjizvené řešeto“, které znesnadňuje a občas dokonce znemožňuje korekci metodou stripu.

Všem klientům doporučujeme pečlivě zvážit výběr kliniky i metody, protože na rozdíl od jiných výkonů estetické chirurgie (např. liposukce či plastika prsou) má klient jen jednu příležitost, nebo chcete-li jeden pokus. Opravit zpackanou transplantaci obvykle nelze.

Napište nám

Zeptejte se nás, jak Vám můžeme pomoci.
Za zeptání u nás nic nedáte :)
Zeptejte se nás

Zeptejte se nás na svůj
vlasový problém

Je to nejrychlejší cesta k Vaší spokojenosti s vlasy.