Transplantace vlasů

Image

Transplantace vlasů

Transplantace vlasů je chirurgický zákrok, který byl poprvé proveden v 50. letech v USA a následně postupně zdokonalován. V České republice byl tento zákrok rutinně prováděn až od počátku 90.let.
Prvním soukromým pracovištěm, které se na transplantace vlasů začalo specializovat, bylo právě naše pracoviště INTER CLINIC, dnešní 1. soukromá klinika transplantace vlasů.

Naše vlasové chirurgy jsme školili v zahraničí (zejména USA a Izrael) a za období naší existence mají na kontě téměř 4000 úspěšných zákroků. Troufáme si tvrdit, že disponujeme nejlepšími a nejzkušenějšími vlasovými týmy, které se navíc za posledních 20 let prakticky neobměnily

Transplantace vlasů

Vlasová transplantace je vhodná pro muže s počínající či již rozsáhlejší pleší jako následek padání vlasů. Její princip spočívá v přenesení vlasových folikulů z dárcovského místa v oblasti týlu na místo pleše. Pleš mívá mnoho podob (viz obrázek), ale u velké části mužů nikdy nedochází k vypadávání vlasů v oblasti týla. To proto, že vlasy na místě pleše mají jinou genetickou informaci. Podstatou je tedy přenést vlasové folikuly z místa, kde je geneticky zakódovaná „trvalost“ růstu vlasů (oblast týla), na místo, kde kvůli genetickým informacím vlasy vypadaly. Takto přenesené vlasy se správnou genetickou informací dále nevypadnou.

Jak se vlasová transplantace provádí?

1. soukromá klinika vlasové transplantace používá metodu stripu (proužku), tedy metodu, kterou od 80.let používá přibližně 90% všech špičkových světových klinik vlasové chirurgie. Během ní lze přenést až 1600 vlasových štěpů, tedy cca 3500 – 4000 vlasů. Více o metodách transplantace vlasů zde.

Odběrové místo v týle se vyholí (jde o pár centimetrů široký proužek). V lokální anestezii se pomocí frézky odeberou vlasové štěpy, které jsou pod mikroskopem rozděleny na mikroštěpy. Ty jsou následně vsázeny do místa transplantace.  Po zákroku, který trvá max. 4 hodiny (záleží na rozsahu zákroku), klient odchází domů. Více o průběhu transplantace vlasů zde.

Zeptejte se nás

Zeptejte se nás na svůj
vlasový problém

Je to nejrychlejší cesta k Vaší spokojenosti s vlasy.